[home]

ADS II (2018/2019)

Cvičení k přednášce Algoritmy a datové struktury II, kterou přednáší Ondřej Čepek

Doporučená literatura

Organizace

K získání zápočtu je nutno nasbírat 90 bodů.

Na každém cvičení bude zadáno několik úkolů a za správné vyřešení alespoň jednoho z nich je odměna 10 bodů (za vyřešení více úkolů z jednoho cvičení je stále 10 bodů).

Aktivita na cvičení bude odměněna 5 body (více aktivity na jednom cvičení je stále 5 bodů).

Body

Body budou zapsané v SISu.

Probrané příklady

1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.
3.12.
10.12.
17.12.
7.1.

Úkoly

Na řešení úkolů jsou vždy dva týdny. Úkoly je možné odevzdávat mailem (preferovaná varianta) nebo na papíru na cvičení. Každý úkol musí obsahovat zdůvodnění, proč je řešení korektní (např. samotný pseudokód nestačí). Pokud je úkolem navrhnout algoritmus, pak je také vždy zapotřebí uvést časovou a prostorovou složitost, včetně zdůvodnění.

8.10. (do 22.10.)
15.10. (do 29.10.)
22.10. (do 5.11.)
29.10. (do 12.11.)
5.11. (do 19.11.)
12.11. (do 26.11.)
19.11. (do 3.12.)
26.11. (do 10.12.)
3.12. (do 17.12.)
10.12. (do 31.12.)
17.12. (do 7.1.)
7.1. (do 21.1.)