[home]

UI I (2021/2022)

Praktická cvičení k přednášce Umělá inteligence I

Tato stránka je pro cvičení v pondělí liché týdny, úterý sudé a liché týdny. Pro anglická cvičení v pondělí sudé týdny navštivte tuto stránku. Přesné dny cvičení naleznete v SISu. For English go here.

Doporučená literatura/materiály

Přednáška čerpá z knihy:

Doplňující literatura:

Artificial Intelligence: A Modern Approach je dostupná v naší knihovně. Artificial Intelligence and Games je možné získat v podobě PDF na uvedeném odkazu.

Materiály k programování v Java:

Organizace

K získání zápočtu je nutno nasbírat 60 bodů za odevzdané úkoly (viz dále). Cvičení povede Jiří Švancara, ale vzhledem k pobytu v zahraničí, bude roli cvičícího v průběhu října zastupovat Jiří Fink. Na cvičeních se především vždy seznámíme se zadanými úkoly, ale podíváme se i na techniky probírané na přednášece a na další praktická využití pro dané techniky.

Pokud bude mít někdo pocit, že mu utíká možnost získat zápočet, nebojte se napsat. Takovéto případy budou řešeny idividuálně v závislosti na Vašem přístupu ke cvičení.

Úkoly

Bude zadáno 5 příkladů, za které je celkově možné získat 100 bodů. Vyřešené příklady se odevzdávají přes ReCodEx. Kromě základních bodů lze získat bonusové body, pokud vaše řešení bude jedno z nejúspěšnějších v turnaji. Vždy po uplynutí deadline pro daný příklad se uskuteční turnaj, který může mít jiné specifikace, než zadaný příklad (tyto specifikace jsou detailně popsány u každého příkladu). První místo obdrží navíc 15 bodů, druhé 10, třetí 8, všechny ostatní řešení v top 30% získají 5 bodů.

Příklady budou zveřeňovány hromadně pro všechna cvičení, tedy i deadline je stejný pro všechna cvičení.

Nepodceňujte první úkoly za málo bodů, pozdější úkoly jsou mnohem obtížnější a je náročnější získat plný počet bodů.

Zadání Body Deadline Doporučená technika řešení
Super Mario Bros. 10 7. 11. 2021 rule-based agent
Ms. Pac-Man 20 28. 11. 2021 uniform-cost search
Sokoban 20 12. 12. 2021 A* with custom heuristic
Warlight 25 9. 1. 2022 minimax or Monte Carlo tree search
Minesweeper 25 13. 2. 2022 backtracking search for CSPs