[home]

Výroková a predikátová logika (2023/2024)

Cvičení k přednášce Výroková a predikátová logika

Organizace

K získání zápočtu je třeba získat celkem 120 bodů. V průběhu semestru budou dva zápočtové testy, každý na 45 minut. První (zhruba v polovině semestru) bude pokrývat část přednášky "Výroková logika", druhý (ke konci semestru) část přednášky "Predikátová logika". Za každý z testů lze získat maximálně 100 bodů. Kromě toho lze získat maximálně 20 bodů za aktivitu na cvičeních (tj. úspěšné vyřešení nebo rozumný pokus o vyřešení nějakého příkladu).

Na konci semestru bude možnost opravit si výsledek *horšího z těchto dvou testů* napsáním opravného testu. Termín by měl být v prvních dvou týdnech zkouškového období. Žádné další opravné možnosti nebudou. Pokud student zamešká některý z řádných testů ze zdravotních důvodů, může si tento také nahradit napsáním opravného testu.

Účast na cvičeních není povinná, nicméně je velice doporučovaná, protože se na cvičeních většinou dozvíte užitečné rady, které vám usnadní řešení zápočtových písemek.

Co bylo probráno

Zde bude krátké shrnutí každé hodiny včetně PDF se zadáním příkladů.

04.10.
11.10.